Operátory hledání


Google podporuje několik pokročilých operátorů, což jsou specifická slova, které Google chápe zvláštním způsobem. Tyto operátory upraví zvláštním způsobem hledání, nebo se hledání provede jiným způsobem.
Např. operátor link: upraví hledání tak, že dotaz link:www.google.com neprovede normální hledání, ale místo toho nalezne všechny weby, ze kterých vede odkaz na www.google.com.
Několik běžných operátorů používá interpunkci místo slov a nevyžadují dvojtečku. Mezi tyto operátory patří OR, " " (uvozovky), - (minus) a + (plus).
Mnoho z těchto speciálních operátorů je přístupných z Pokročilé vyhledávání, ale nějaké nejsou.
Mezi operátorem, dvojtečkou a hledaným slovem nesmí být mezery.

Alternativní dotazy

cache: Jestliže použijete operátor cache: Google nalezne toto klíčové slovo na stránce uložené v cache.
Např: cache:www.google.com web ukáže obsah uložené stránky www.google.com se zvýrazněným slovem web.
Tato funkce je přístupná po klepnutí na odkaz "Cached" (Historie) na stránce výsledků hledání Googlu.
Dotaz cache: bez klíčového slova ukáže verzi web stránky, kterou má Google uloženou ve své paměti (cache).
Např: cache:www.google.com ukáže uloženou verzi úvodní stránky Google, která je ovšem shodná s původní "novou" stránkou.

link: Operátor link: vyhledá stránky, ze kterých vede odkaz na specifikovanou www stránku.
Např: link:www.google.com ukáže stránky, ze kterých vede odkaz na domovskou stránku Google.
Tato funkce je přístupná z Pokročilé vyhledávání > link (odkazy)

related: Dotaz related: vyhledá stránky, které jsou "podobné" jako uvedená strana.
Např: related:www.google.com vyhledá stránky podobné úvodní stránce Googlu.
Tato funkce je také přístupná po klinknutí na odkaz "similar" (podobný) na hlavní stránce výsledků hledání Googlu a ze stránky Pokročilé vyhledávání > Similar (Podobné).

info: Dotaz info: ukáže informace, které má Google o specifikované web stránce.
Např: info:www.google.com zobrazí informace o domovské stránce Google.
Tato funkce je přístupná také po napsání URL stránky přímo do vyhledávacího okna Googlu.

Podrobnější hledání

define: Dotaz define: vyhledá definice slov, která jsou uvedeny v různých zdrojích.
Např: define:web. K vyhledání definice se používá celá fráze (tzn. bude zahrnovat všechna použitá slova v přesně daném pořadí).

stocks: Pokud použijete dotaz stock: bude Google považovat slovo za dvojtečku za burzovní zkratku a bude hledat burzovní informace.
Např: stocks:intc yhoo ukáže informace o Intel a Yahoo. (Musíte použít burzovní zkratku a nikoli jméno společnosti).
Tato funkce je také dostupná pokud do vyhledávacího okna zadáte burzovní zkratku (např.yhoo) a na stránce výsledků hledání klinknete na "show stock quotes" (ukaž burzovní výsledky).

Modifikátory dotazu

site: Pokud při vyhledávání použijete operátor site: omezí Google vyhledávání na zadanou doménu.
Např: help site:www.google.com nalezne stránky o help v doméně www.google.com
help site:com nalezne stránky o help v doméně com
Syntaxe možná i site:www.google.com help.
Tato funkce je také dostupná z Pokročilé vyhledání > domény.

allintitle: Jestliže použijete operátor allintitle: Google omezí hledání na slov v titulu.
Např: allintitle:google search vyhledá pouze ty dokumenty které mají v titulu google i search.
Tato funkce je také dostupná v Pokročilé vyhledávání> Occurrences.

intitle:Jestliže použijete operátor intitle Google omezí hledání na slovo v titulu.
Např: intitle:google search vyhledá pouze ty dokumenty které mají google v titulu, na umístění slova search nezáleží.
Pokud použijete intitle před každým slovem jedná se o alternativu k allintitle.

allinurl: Jestliže použijete operátor allinurl: omezí Google hledání na výskyt slov v URL.
Např: allinurl:google search vyhledá pouze ty dokumenty, které mají google i search v adrese stránky.
Všimněte si, že allinurl: pracuje se slovy a nikoli s částmi URL a že ignoruje interpunkci.
allinurl:foo/bar omezí hledání na výskyt slov "foo" a "bar" v URL, ale není nutné, aby tato slova byla v URL oddělena lomítkem, jak bylo zapsáno, stačí pokud budou v zapsaném pořadí.
Tato funkce je také dostupná v Pokročilé vyhledávání > Occurrences.

inurl: Jestliže použijete operátor inurl: Google omezí hledání na slovo v URL.
např:inurl:google search vyhledá pouze ty dokumenty, které mají google v URL, na umístění slova search nezáleží.
Pokud použijete inurl před každým slovem jedná se o alternativu k allinurl.


A to je zatím vše
ZPĚT